top of page

Werkwijze

RiaggZ Parkstad is een erkende GGZ instelling welke zich richt op diagnostiek en behandeling binnen de GGZ voor volwassenen van 18 tot 70 jaar.

Na schriftelijke verwijzing door jouw huisarts, behandelaar binnen een andere GGZ instelling, kun je bij ons terecht voor intake en behandeling.

Tijdens de intake kijken we waar je tegenaan loopt, de klachten en problemen die je ervaart, eventuele steeds terugkerende patronen waar je hinder van ondervindt en op welke terreinen deze plaatsvinden. Uiteraard staan we ook stil bij je hulpvraag. Afhankelijk van de soort klachten en de ernst waarin deze voorkomen, wordt gekeken naar de best passende behandeling. De indicatie van een geschikte behandeling, wordt multidisciplinair bepaald. Vandaar dat de intakefase bestaat uit gesprekken bij een intaker, een regiebehandelaar en/of een psychiater.

In het daaropvolgende adviesgesprek worden de bevindingen op basis van de intake en ons voorgesteld beleid met jou gedeeld. Indien je akkoord bent met het behandelplan, zal de behandeling starten. Wij streven ernaar de behandeling zo veel mogelijk bij de intaker te laten plaatsvinden, maar er zijn ook situaties waarbij behandeling bij een andere behandelaar binnen RiaggZ Parkstad als beter passend wordt ingeschat. In behandelingen wordt eveneens zoveel mogelijk multidisciplinair gewerkt.

In uitzonderlijke situaties kan het zijn dat ons zorgaanbod niet aansluit bij de zorgbehoefte. Er kan dan een advies voor behandeling elders volgen. Bij het ontbreken van een DSM 5 stoornis en / of een GGZ hulpvraag, kunnen wij geen behandelaanbod doen.

Op indicatie van het multidisciplinair team van RiaggZ Parkstad en in afstemming met jou, kan na de intakefase alsook tijdens de behandeling aanvullend psychodiagnostisch onderzoek plaatsvinden.

Wij bieden een breed scala aan interventies, die gericht zijn op de actuele problematiek en hulpvraag. RiaggZ Parkstad streeft naar stabilisering, vermindering van klachten, doorbreken van patronen en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Wij streven hierbij naar een zo kort mogelijke wachttijd tussen aanmelding en intake. De actuele wachttijden vind je onder het kopje “wachttijd”.

bottom of page