top of page

Behandelingen

Behandeling binnen de GGZ, en dus ook bij RiaggZ Parkstad, is alleen mogelijk indien er sprake is van  een DSM 5 stoornis. RiaggZ Parkstad biedt individuele behandelingen, ambulante groepsbehandelingen, E Health, farmacotherapie en systeemtherapie welke meestal gecombineerd worden aangeboden.

Het behandelaanbod kan bestaan uit bijvoorbeeld:

  • Psycho-educatie,

  • Cognitieve Gedragstherapie (CGT),

  • Metacognitieve Therapie,

  • Interpersoonlijke Therapie (IPT),

  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR),

  • Imaginaire Exposure,

  • Imaginaire Rescripting,

  • Schema-focused Therapy (SFT)

  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

 

Binnen RiaggZ Parkstad wordt E Health, ook wel online behandeling genoemd, ingezet ter extra ondersteuning ten behoeve van herstel. E-Health vindt plaats onder begeleiding van een therapeut, die jouw sessies van feedback voorziet en eventuele vragen kan beantwoorden. De inzet van E-Health vindt parallel aan de gesprekken op locatie plaats en sluit aan bij jouw klachten en hulpvraag.

bottom of page