top of page

Klachtenprocedure

RiaggZ Parkstad doet zijn uiterste best om je een zo goed mogelijke behandeling aan te bieden. Toch kan het voorkomen dat je over bepaalde onderdelen van de behandeling niet tevreden bent. Het is voor jezelf, maar ook voor ons, belangrijk dat je je onvrede uit. Als je er voor open staat, kun je het in eerste instantie met je (regie)behandelaar bespreken. Wellicht komen jullie samen tot een geschikte oplossing.

Mocht je na het gesprek met je (regie)behandelaar niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht, kun je een schriftelijke klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris. Vind je het fijner om direct contact op te nemen met de klachtenfunctionaris, dan kan dat uiteraard ook. 

De klachtenfunctionaris van RiaggZ Parkstad

Euregiopark 2

6467 JE Kerkrade

045-7078000

Daarnaast dienen alle zorgaanbieders aangesloten te zijn bij een geschillencommissie. RiaggZ Parkstad is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg.nl

bottom of page