top of page

Klachten en problemen

Je huisarts of behandelaar binnen een andere GGZ instelling kan je naar RiaggZ Parkstad verwijzen bij vermoeden van o.a. een:

 • Stemmingsstoornis,

 • Angststoornis,

 • Obsessieve-compulsieve en verwante stoornis,

 • Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornis,

 • AD(H)D,

 • Persoonlijkheidsproblematiek

 

Helaas kun je niet bij ons terecht als er sprake is van (vermoeden van):

 • zwakbegaafdheid/zwakzinnigheid

 • ernstige verslavingsproblematiek,

 • ernstige eetproblematiek i.c.m. een (te) laag BMI,

 • psychotische stoornis in engere zin,

 • diagnostiek en behandeling / begeleiding van autismespectrumstoornis.

RiaggZ Parkstad is van mening dat je met bovenstaande problematiek elders beter geholpen wordt, maar kan in overleg met jouw verwijzer een uitzondering maken.

 

RiaggZ Parkstad heeft geen eigen crisisdienst. Bij spoedeisende situaties buiten kantoortijden, adviseren wij je contact op te nemen met je huisarts of huisartsenpost OZL (045-577 88 44).

 

Daarnaast bieden wij geen deeltijdbehandeling / dagbesteding of 24 uurszorg.

bottom of page