top of page

Missie en visie

Toegankelijk en laagdrempelig

Als kleinschalige Geestelijke Gezondheidszorginstelling vindt RiaggZ Parkstad BV het belangrijk dat psychologische en psychiatrische zorg makkelijk te bereiken is en streeft hierbij goede afstemming en informatie-uitwisseling met patiënten, huisartsen en andere professionals na. Door goede afstemming vooraf en tijdens een behandeling kan deze zo veel mogelijk aansluiten bij de actuele problematiek en hulpvraag cq hulpbehoefte van patiënten. Mede hierdoor wordt best passende zorg geboden bij zowel lichte, matige als complexere problematiek. Bovendien worden op deze manier de wachttijden zo kort mogelijk gehouden.

Daarnaast heeft RiaggZ Parkstad BV gekozen voor een rolstoelvriendelijke locatie met een uitstekende bereikbaarheid, centrale ligging en gratis parkeren.

 

 

Samen doelgericht en mensgericht

Door behandeltrajecten samen met patiënten af te stemmen op diens behoeften, wensen, hulpvraag en mogelijkheden ontstaat een persoonlijk, efficiënt en adequaat traject, waarin ook eventueel naasten betrokken worden. Door regelmatige evaluaties gedurende de behandeling, worden trajecten desgewenst aangepast. RiaggZ Parkstad BV vindt hierin zelfregie en het zelfsturend vermogen van patiënten belangrijke waardes en is van mening dat deze bijdragen aan het optimaal bereiken van stabilisatie, klachtvermindering, doorbreken van disfunctionele patronen en/of het verbeteren van de kwaliteit van leven.

 

 

Professioneel en betrokken

Het team van RiaggZ Parkstad BV bestaat uit vakkundige medewerkers met diverse disciplines. Onze behandelingen worden geïndiceerd in het multidisciplinair overleg (MDO) en zijn gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijnen en evidenced based behandeltechnieken. Naast afstemming op klachten en hulpvraag van patiënt, vinden wij gebruikersvriendelijk, compleet, gestructureerd, goed uitvoerbaar en toetsbaar essentieel. Tevens houden wij in de gaten dat de diverse onderdelen van een behandeling aansluiten bij de competenties van iedere medewerker. De diverse taken, rolverdelingen en verantwoordelijkheden hiertoe zijn onder andere vastgelegd in het professioneel statuut van RiaggZ Parkstad BV. Deze werkwijze draagt mede toe aan een prettig werkklimaat met betrokken, gedreven, tevreden zorgprofessionals.

Onze cliënten waarderen ons met een 4,3 op een schaal van 0 tot 5 op de CQi (Consumer Quality Index) gemeten over heel 2023. Laatste update januari 2024.

bottom of page