top of page

Aanmelden

Na schriftelijke verwijzing door jouw huisarts of jouw behandelaar binnen een andere GGZ instelling, kun je bij ons terecht voor intake en behandeling.

De verwijzer kan de verwijzing sturen naar info@riaggzparkstad.nl of naar ons postadres. Je kunt ons ook zelf de verwijzing doorsturen naar ons mailadres, denk hierbij wel aan het toevoegen van de verwijsbrief in de bijlage.

Zodra wij de verwijzing hebben ontvangen, wordt deze inhoudelijk beoordeeld door een intaker / behandelaar. Afhankelijk van de wachttijd ontvang je van ons bericht  inzake het plannen van een intakegesprek. Je kunt eventueel contact met ons opnemen om naar de status van je aanmelding te informeren. Stuur ons gerust een mail via info@riaggzparkstad.nl.

 

Binnen RiaggZ Parkstad zijn geen mogelijkheden voor spoedintakes.

 

Tot aan het eerste intakegesprek blijft je verwijzer verantwoordelijk. Bij verslechtering van je situatie, toename van klachten of vragen omtrent medicatie, adviseren wij je contact op te nemen met je verwijzer.

Info voor verwijzers:

 

Onderstaande  info is van belang voor alle verwijzingen naar RiaggZ  Parkstad:

 

Wij streven zo snel mogelijke doorlooptijden en zo kort mogelijke wachtlijsten in onze zorg. Wij vragen u om uw verwijzing aan ons te checken op onderstaande punten voordat u deze naar ons verstuurt:

 

Zorg dat in ieder geval op de verwijzing staat (conform NHG-richtlijnen):

 • Adressering aan RiaggZ Parkstad

 • SGGZ

 • De contactgegevens van de patiënt inclusief telefoonnummer

 • Handtekening en AGB-code (huis)arts en praktijkstempel

 

Om een goede afweging te kunnen maken of uw patiënt bij ons op de juiste plek is moet uw verwijzing bestaan uit onderstaande elementen:

 

 • Verwijsaanvraag

 • Hoofdklacht + korte toelichting

 • Behandelverleden (indien van toepassing)

 • Crisisgevoeligheid en eventueel risicogedrag (o.a. agressie, suïcidaliteit)

 • Somatisch gegevens die van belang kunnen zijn

 • Medicatie-overzicht

 • Middelen gebruik actueel en in verleden

 • Kopieën van eerder intake- en ontslagbrieven van eventuele eerdere behandelingen

 

Op deze manier zorgen we samen voor een efficiënte doorstroom van uw patiënt.

In de toekomst zullen wij  incomplete verwijzingen, dat wil zeggen verwijzingen waar één of meerdere van bovenstaande zaken ontbreken, terugsturen.

Alvast bedankt voor uw medewerking in deze.

bottom of page