top of page

Aanvullende diagnostiek

Op indicatie van het multidisciplinair team van RiaggZ Parkstad en in afstemming met jou, kan aanvullend psychodiagnostisch onderzoek plaatsvinden. De aanvullende diagnostiek kan worden ingezet om een beter beeld te krijgen van bijvoorbeeld:

  • het klachtenniveau,

  • het cognitief functioneren,

  • je persoonlijkheid, je sterke en minder sterke kanten,

  • eventuele problemen op gebied van emoties en relaties.

Soms is het belangrijk dat de onderzoeker een beter beeld krijgt van het ontwikkelingsverloop en zal deze jou vragen om een gesprek met een familielid en / of partner voor aanvullende informatie.

bottom of page