top of page

Declaratie

Declaratie van trajecten vanaf 1-1-2022

Vanaf 1 januari 2022 geldt het Zorgprestatiemodel (ZPM). De inhoudelijke zorg verandert niet door deze wijziging in bekostiging. Bovendien wordt er vanaf juni 2022 maandelijks een factuur naar jouw zorgverzekeraar gestuurd.

In het ZPM worden behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. De zorgprestatie wordt bepaald door de duur van een consult, de aard van het consult (individueel of groep), de beroepsgroep van de intaker/behandelaar en het zorgvraagtype. Laatstgenoemde geeft informatie over jouw zorgvraag en kan gedurende jouw behandeling binnen RiaggZ Parkstad veranderen.

Binnen het ZPM wordt uitgegaan van de tijd die voor jou in de agenda gepland was. Ook als een consult in werkelijkheid korter duurde.

Indien er meerdere contacten op één dag zijn met jouw behandelaar, worden deze omgezet naar 1 consult. Dit geldt voor zowel contacten op locatie alsook contacten in het kader van E-Health, via Whatsapp, SMS, telefonisch of per mail.

Op www.zorgprestatiemodel.nl vind je meer informatie over het zorgprestatiemodel.

Voor 2024 heeft RiaggZ Parkstad contracten afgesloten met bijna alle verzekeraars, behalve met ONVZ, Zorg en Zekerheid en ENO.

Alle kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, behalve een eventueel eigen risico. Hoeveel dat eigen risico is hangt af van hoe je verzekerd bent en van hoeveel andere behandelingen er in dat zelfde jaar zijn geweest.

Vraag dit eventueel na bij je zorgverzekeraar.

 

 

 

bottom of page