top of page

Declaratie

Declaratie van trajecten vanaf 1-1-2022

Vanaf 1 januari 2022 geldt het Zorgprestatiemodel (ZPM). De inhoudelijke zorg verandert niet door deze wijziging in bekostiging. Bovendien wordt er vanaf juni 2022 maandelijks een factuur naar jouw zorgverzekeraar gestuurd.

In het ZPM worden behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. De zorgprestatie wordt bepaald door de duur van een consult, de aard van het consult (individueel of groep), de beroepsgroep van de intaker/behandelaar en het zorgvraagtype. Laatstgenoemde geeft informatie over jouw zorgvraag en kan gedurende jouw behandeling binnen RiaggZ Parkstad veranderen.

Binnen het ZPM wordt uitgegaan van de tijd die voor jou in de agenda gepland was. Ook als een consult in werkelijkheid korter duurde.

Indien er meerdere contacten op één dag zijn met jouw behandelaar, worden deze omgezet naar 1 consult. Dit geldt voor zowel contacten op locatie alsook contacten in het kader van E-Health, via Whatsapp, SMS, telefonisch of per mail.

Op www.zorgprestatiemodel.nl vind je meer informatie over het zorgprestatiemodel.

Helaas kan dat nieuwe systeem ervoor zorgen dat je 2 keer je eigen risico betaalt als jouw behandeling al was gestart in 2021. RiaggZ Parkstad heeft hier geen invloed op.

 

Declaratie van trajecten t/m 31-12-2021

Declaratie bij de zorgverzekeraar gebeurt middels DBC (diagnose behandelcombinatie), een traject omvat alle activiteiten vanaf inschrijving na aanmelding tot aan afsluiting middels factuur aan zorgverzekeraar.

Het gaat hierbij om alle indirecte tijd (administratieve handelingen waaronder inschrijving, registratie, verslaglegging etc.) en indirecte tijd (face-to-face contacten, telefonische contacten, contacten via beeldbellen, mail, SMS of Whatsapp).

Iedere DBC heeft een maximale duur van 365 dagen, gemeten vanaf datum van inschrijving. Deze datum is tevens van invloed op de verrekening van het eigen risico.

Wij dienen elke DBC in bij de zorgverzekeraar, ook als de intake vroegtijdig wordt beëindigd of wanneer er na intake geen behandeling plaatsvindt.

De tarieven zijn vastgelegd door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA), net als de regels waaraan RiaggZ Parkstad zich dient te houden. Voor meer info verwijzen wij naar www.nza.nl.

bottom of page